Normal erkeklerde penisin boyutları kişiden kişiye değişkenlik göstermektedir. Ayakta idrar meydana getirmeye izin veren, cinsel işlev için yeterli olan ve toplumsal açıdan kişide doygunluk duygusu yaratabilen penis boyu aslına bakarsak ideal penis boyudur. Penisin normal olmadığına yada küçük olduğuna karar verebilmek için gerdirilmiş penis uzunluğunu bilmek gereklidir. Penis, uzunluğunu ölçmek için gerdirilir ve kök kısmından ucuna kadar olan uzunluk penisin sırt kısmından cetvelle ölçülür. Elde edilmiş ölçümün yaşa göre belirlenmiş nomogramlar (standart tabloları) kullanılarak değerlendirilmesi, penis boyu açısından doktoru yönlendiren temel bilgi olacaktır. Penis uzunluğunun 2,5 standart sapmanın altında olması (normal cemiyet ölçümlerinin %99,4’ünün altında olması) mikropenis demek için genel kabul görmüş bir ölçüttür. Erişkin yaş grubundaki erkekler için (16 yaş üzerinde) ortalama penis uzunluğu 13 cm olarak bilinirken, mikropenis (küçük penis) tanısı için kabul görmüş alt sınır değer 9,3 santimetredir.

YETİŞKİN ERKEKLERDE PENİS UZATMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR ?

Doktor tarafından ideal yöntemlerle ölçülmüş penis boyunun yetersiz olduğuna karar verilirse, cinsel olarak aktif olan erkek hastalarda cerrahi müdahale ile penisin uzatılmasına karar verilebilir. Bu müdahaleden önce ne olursa olsun hastaya detaylı bilgi verilmeli ve abartılı beklentilerin önüne geçilmelidir. Penis uzatma için maksimum kullanılan cerrahi yöntem, penisi karın ön duvarına asan asıcı bağın (suspansatuvar ligament) kesilmesidir. Bu şekilde, sertleşmiş penis boyunda 2,5-3 cm içinde bir uzama elde edilebilmektedir. Ek olarak penis cildinde de sertleşmiş dokunun uzamasını engelleyen bazı düzensizlikler varsa bunlara da z-plasti yada skrotal-plasti denen farklı cilt uzatma tekniklerinin uygulanmasıyla kafi penis uzunluğu elde edilecektir.

PENİS UZATMA İŞLEMİNDEN SONRA NE ZAMAN İLİŞKİYE GİRİLEBİLİR ?

Penis uzatma işlemi yapılmış olduktan sonra, ilişkiye girmek için minimum bir ay beklenmelidir. Müdahale edilen noktalardaki doku iyileşmelerinin beklenmesi, penis uzatma işleminin başarısını ve uzun dönemde hasta memnuniyetini arttıracaktır.

PENİS UZATMA İŞLEMİ İLE ELDE EDİLEN BOY UZUNLUĞU KALICI MIDIR ?

Özellikle genç hastalarda uygulanan penis uzatma operasyonlarından sonra elde edilen boy uzunluğu, ileri yaşta müdahale edilen hastalara göre daha kalıcıdır. Bunun sebebi ise ameliyattan bağımsız olmakla birlikte özellikle 50 yaşından sonra peniste sertleşmeyi elde eden tüp yapılarının yavaş yavaş küçülmeye başlamasıdır. Genel olarak 50 yaş üzeri erkeklerde penis boyunun gençlik dönemlerine nazaran daha kısa olduğu bilinmektedir. Bu nedenle penis uzatma operasyonu uygulanacak hastalara operasyon öncesinde yeterli bilgilendirme yapılmalı ve ileri yaşta ortaya çıkabilecek yaşlılığa bağlı bazı değişimler detaylı olarak anlatılmalıdır.

ERKEKLERDE İDEAL PENİS KALINLIĞI NE KADAR OLMALIDIR

Erkeklerde ideal penis kalınlığı, esas olarak karşı cinste tatminkar bir tesir yaratacak ve kişiyi toplumsal açıdan destekleyecek olan çap ölçüsüdür. Penis kalınlığı kişiden kişiye değişmekle beraber tüm boy ölçüsü 10 santimetrenin altında olan penisler çoğu zaman ince penis olarak değerlendirilir. Erkeklerde averaj penis boyu uzunluğu 10-12 cm arasındadır. Bu ölçü ortalama 4 cm genişliğinde ve 12 cm2 kesit alan hacmine sahip bir penisi ifade etmektedir.

YETİŞKİN ERKEKLERDE PENİS KALINLAŞTIRMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR ?

Hekim tarafınca ideal yöntemlerle ölçülmüş penis kalınlığının yetersiz olduğuna karar verilirse, cinsel olarak aktif olan adam hastalarda cerrahi müdahale ile penisin kalınlaştırılmasına karar verilebilir. Bu müdahaleden önce ne olursa olsun hastaya detaylı data verilmeli ve abartılı beklentilerin önüne geçilmelidir. Penis kalınlaştırma için maksimum kullanılan cerrahi yöntem, karın ön duvarında cilt altından alınacak yağ örneklerinin belirli bir işlemden geçirilerek peniste cilt altına enjekte edilmesidir. Bu yöntemde, peniste sertleşmeyi sağlayan tüp yapılarına herhangi bir müdahale yapılmazken, bir tek cilt altı kalınlık artışı sağlanarak ereksiyon sırasında kalın bir penis elde edilmesi amaçlanır.

PENİS KALINLAŞTIRMA İŞLEMİNDEN SONRA NE ZAMAN İLİŞKİYE GİRİLEBİLİR ?

Penis kalınlaştırma işlemi yapıldıktan sonrasında, ilişkiye girmek için en az bir ay beklenmelidir. Penise enjekte edilen yağ dokularının cilt altı adaptasyonu belirli bir süre alacağından, erken dönemde penis kalınlığı açısından yüksek beklenti içine girmek doğru değildir.

PENİS KALINLAŞTIRMA OPERASYONU İLE ELDE EDİLEN ÇAP KALICI MIDIR ?

Penis kalınlaştırma işlemi esnasında vücudun farklı noktalarından alınan yağ dokuları kullanılmaktadır. Yağ dokusunun yapısı gereği, enjekte edildiği noktada kendini tutma süresi sınırı olandır. Genç hasta grubunda bu süre daha uzun olmakla birlikte erkeklerde averaj 1 yıl süresince yağ dokusu peniste kalır. Bu yüzden penis kalınlaştırma operasyonu öncesinde bu işlemin bir kaç kere daha tekrarlanabileceği kesinlikle hastaya aktarılmalıdır. Yapılacak müdahale sayısı açısından herhangi bir sınırlama olmamakla birlikte 6 aydan önce ikinci bir yağ enjeksiyonunun yapılması önerilmemektedir.